Home page > Aktuality

Aktuality

Výcvik nováčků Hradní stráže

Publikováno: 4.2.2021 Autor: Jiří Havel

Na začátku října 2020 nastoupili do Vyškova a prošli si náročným základním výcvikem, v lednu jim pak začal vstupní výcvik u Hradní stráže. Řeč je o třiceti šesti nováčcích, kteří se teď u nás cvičí, aby mohli na konci února nastoupit ke svým jednotkám. Kromě střelecké přípravy, strážních předpisů, místopisu Hradu a dalších vědomostí nutných ke zvládnutí strážní služby se musí naučit i pořádně pochodovat a cvičit s reprezentační puškou.

Stále jsme v nemocnici pod Petřínem

Publikováno: 26.1.2021 Autor: Jiří Havel

I tento týden jsou vojáci Hradní stráže v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Pomáhají tady na dvou odděleních (interna a lůžka následné péče) se vším, co je kolem péče o pacienty potřeba. Pro většinu z nich je to zkušenost úplně nová, protože se s celkovou péči o pacienty nikdy nesetkali.

Zasněžený Pražský hrad

Publikováno: 20.1.2021 Autor: Jiří Havel

V posledním týdnu jsme měli zase po několika letech příležitost vidět zasněženou Prahu, a to dokonce souvislou vrstvou sněhu, která vydržela několik dnů. Využil jsem situace a vyrazil jsem nafotit náš Hrad. Sníh taje a já jsem se rozhodl, že Vám tuto neobyčejnou atmosféru připomenu a ještě na chvíli uchovám v paměti.

Výpomoc příslušníků Hradní stráže v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Publikováno: 19.1.2021 Autor: Jiří Havel

Hradní stráž pod velením plukovníka Jaroslava Ackermanna navázala na dlouhotrvající spolupráci s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, která byla započata již za předchozího velení. Vojáci zde budou působit na odděleních interny a lůžek následné péče, kde se léčí i pacienti s diagnózou Covid-19.

Setkání pana kardinála Dominika Duky s vojáky a koncert Hudby Hradní stráže před Arcibiskupským palácem dne 24. prosince 2020

Publikováno: 25.12.2020 Autor: Jiří Havel

Vojáky, kteří v tento sváteční den nastupovali k ostraze objektů hlídaných Hradní stráží, navštívil kardinál Dominik Duka. Společně s náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajorem Janem Kašem a velitelem Hradní stráže plukovníkem Jaroslavem Ackermannem popřál pan kardinál vojákům příjemné prožití Vánoc, mnoho štěstí a hlavně zdraví do nového roku. Vojáci nastupující do stráží bohužel nestráví Štědrý den v kruhu svých blízkých, a proto je již tradicí, že se s nimi pan kardinál setkává právě před nástupem do sváteční služby.

Stránky

Nahoru