Home page > Aktuality > Udílení záslužných křížů náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky 7. září 2021

Udílení záslužných křížů náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky 7. září 2021

Rothmayerův sál Pražského hradu uvítal v úterý 7. září 2021 početnou skupinu příslušníků Hradní stráže, kteří z rukou náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta generálporučíka Jana Kašeho převzali záslužné kříže a pamětní mince. Generálporučík Kaše tyto vojáky ocenil za jejich obětavou práci při nasazení v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, kde pomáhali stálému personálu a pacientům se zvládáním koronavirové pandemie. Druhou skupinou oceněných vojáků byli vojáci vyslaní na likvidaci následků ničivého tornáda na jižní Moravě. Generál Kaše vojákům srdečně poděkoval a vyzdvihl hlavně úsilí, se kterým se dobrovolně do obou akcí vrhli. Společně s vojáky Hradní stráže byli záslužnými kříži oceněni i zástupci organizací a subjektů, které s Vojenskou kanceláří prezidenta republiky dlouhodobě spolupracují.

 

Nahoru