Home page > Aktuality > Příslušníci Hradní stráže na 55. mezinárodní vojenské pouti v Lurdech

Příslušníci Hradní stráže na 55. mezinárodní vojenské pouti v Lurdech

Duchovní služba AČR zorganizovala ve dnech 24.-26.5.2013 účast devadesáti zástupců ozbrojených sil ČR, včetně čtyř příslušníků Hradní stráže na 55. ročníku mezinárodní vojenské pouti v Lurdech.

Tradici mezinárodních vojenských poutí do Lurd založili příslušníci francouzské a německé armády, kteří tím projevili po II. světové válce vůli usmířit válkou znesvářené národy. V současnosti do Lurd přijíždí prosit za mír, za své národy, rodiny a kolegy více než patnáct tisíc vojáků z pětatřiceti zemí nejen Evropy, ale i dalších kontinentů.

Malebné město na úpatí Pyrenejí se zaplnilo pestrou mozaikou vojenských uniforem, mezi kterými byly i uniformy Hradní stráže.

Na vojenské pouti se již pravidelně několik let po sobě objevují i zástupci Hradní stráže, letos v čele s kaplanem kapitánem Vladimírem Hudouskem. I přestože cesta do vzdálených Lurd trvá okolo čtyřiadvaceti hodin, neváhají vojáci využít možnost zúčastnit se této mezinárodní poutě. Jak uvedl kaplan Hudousek: „Díky dlouhé cestě mají možnost vojenští poutníci v autobusech navázat nová přátelství“.

Oficiální zahajovací ceremoniál se uskutečnil v pátek v podzemní bazilice sv. Pia X. slavnostním defilé 35 státních vlajek účastnických zemí za hudebního doprovodu vojenských kapel. V sobotu dopoledne se v  kapli Neposkvrněného početí sloužila česká bohoslužba a odpoledne vyšli naši poutníci na zdejší křížovou cestu, kterou vedl kaplan Hradní stráže kapitán Hudousek. Vrcholem dne byl ve večerních hodinách průvod se svícemi. Celá pouť skončila společnou nedělní mezinárodní mší v bazilice sv. Pia X.

Program mezinárodní poutě nabízel prostor pro společná setkání, ale každý si mohl najít čas i sám pro sebe. Naší příslušníci se měli možnost během poutě zaposlouchat do skladeb v podání vojenských hudeb jednotlivých armád. „Byla neskutečná atmosféra, když v ulicích města zněly skladby mezinárodních vojenských hudeb“ uvedl poručík Jan Tříska. Dále bylo možné navštívit zdejší hrad tyčící se nad městem, absolvovat výstup na blízké  pyrenejské hory nebo využít některý z mnoha kostelů k tichému zamyšlení.

Nahoru