Home page > Aktuality > Ocenění za poskytnutí první pomoci návštěvníkovi Pražského hradu

Ocenění za poskytnutí první pomoci návštěvníkovi Pražského hradu

Příslušníci Hradní stráže se čas od času dostanou do situace, kdy je potřeba, aby poskytli první pomoc návštěvníkům Pražského hradu a využili tak své znalosti ze zdravotnické přípravy. K takové situaci došlo 14. července 2019, kdy v areálu Hradu zkolaboval zahraniční turista. Ihned po jeho kolapsu se k němu dostavili příslušníci Útvaru pro ochranu prezidenta ČR (ÚOP) a vojáci Hradní stráže.

Z Hradní stráže to byli nadporučík Jakub Lejček a četař Petr Šmídl. Po zjištění zdravotního stavu návštěvníka, zahájil četař Šmídl okamžitou resuscitaci, při které mu asistoval příslušník ÚOP. Nadporučík Lejček mezitím přivolal záchrannou službu a po dobu oživování komunikoval s operátorem. Nepřímou srdeční masáž prováděli do příjezdu záchranné služby, která v záchraně života pokračovala. Celková doba oživování byla přibližně padesát minut, bohužel i přes veškerou snahu všech zúčastněných se jim život návštěvníka zachránit nepodařilo.

Součástí výcviku vojáků Hradní stráže je právě i poskytnutí první pomoci, a to jak v bojových podmínkách, tak v podmínkách strážní služby na Pražském hradě. Někteří vojáci se zúčastňují i specializovaných kurzů záchrany života v bojových podmínkách (CLS - Combat Live Saver) a mohou následně při výcvicích jednotky předávat získané informace svým kolegům. Jedním z absolventů kurzu CLS je i četař. Petr Šmídl.

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Jan Kaše se rozhodl tuto snahu o záchranu života ocenit a 12. srpna 2019 udělil těmto vojákům písemnou pochvalu. Při osobním setkání, za účasti zástupce velitele Hradní stráže plukovníka Zdeňka Pekaře, pan generál vyzdvihl, jak obětavě a rychle se záchrany života zhostili a jako připomínku této události jim věnoval pamětní minci.

 

Nahoru