Home page > Aktuality > Nástup nováčku dne 1. dubna 2020

Nástup nováčku dne 1. dubna 2020

Prvního dubna nastoupilo k Hradní stráži dvacet nováčků. Devět z nich jsou hudebníci, motorkář, psovod a nový právník. Jedenáct zbylých nastoupí na strážní jednotky. Než se noví strážní rozejdou na své roty, čeká je ještě jedna nelehká povinnost. Musí projít specializovaným výcvikem trvajícím cca jeden měsíc.

Jako správná „jedenáctka“ má i tato své trenéry respektive instruktory výcviku, kteří se jim každý den intenzivně věnují. Za dodržování hygienických podmínek absolvují zejména dril pořadové přípravy a cviků s reprezentační puškou probíhající v novém výcvikovém areálu U Brusnice. Dále budou muset zvládnout předpisy týkající se strážní služby, podmínky použití zbraně, místopis Pražského hradu a zámku v Lánech, nácvik donucovacích a poutacích technik atd. Samozřejmostí je zvládnutí střelby z pistole CZ 75 PHANTOM a samopalu SCORPION EVO 3 A1.

I když je tento výcvik Hradní stráže kratší a specializovanější než základní výcvik ve Vyškově, je podle nováčků ještě intenzivnější. Na konci výcviku absolvují závěrečné přezkoušení a následně budou zařazeni na své strážní roty.

Hradní stráž náboruje do svých řad nové příslušníky (strážné a řidiče) i nadále. Případní zájemci naleznou přehled míst zde (rozbalte „Nabídka volných míst - detail“):

https://kariera.army.cz/vojak-z-povolani

Nahoru