Home page > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Aktivní záloha Hradní stráže                                                                                                                          

Aktivní záloha Hradní stráže se skládá ze dvou čet po dvaceti příslušnících    (1 x poručík, 1 x rotmistr a 18 poddůstojníků v hodnostech od desátníka po rotného).

Využití AZ u Hradní stráže:

Strážní služba v areálu Pražského hradu a zámku Lány, zejména v těchto činnostech:

- Posílení stávajících strážních stanovišť

- Na operativních strážních stanovištích

- Na strážních hlídkách

- Provádění kontrolních a bezpečnostních prohlídek

- Provádění pořádkové a regulační služby

A dále plnění úkolů v rámci zvýšených bezpečnostních opatření, při řešení krizových a mimořádných situací v zájmových objektech.

 

Pro vstup do AZ Hradní stráže platí stejný postup jako u ostatních složek ozbrojených sil a naleznete je v následujících odkazech.

Základní informace o AZ:

http://www.aktivnizaloha.army.cz/

 

Jak vstoupit do AZ Hradní stáže:

http://www.aktivnizaloha.army.cz/jak-vstoupit-do-aktivni-zalohy

 

Podmínky vstupu do jednotky AZ Hradní stráže jsou, až na několik uvedených výjimek, stejné jako u zájemců o vstup vojáků z povolání k Hradní stráži a naleznete je zde:

https://hrad.army.cz/nabor-k-hradni-strazi

 

Další užitečné informace:

https://www.facebook.com/aktivnizalohy/

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze

 

 

Nahoru